Telefon: 05444138094
Telefon: 05444138094

e-Fatura Nedir ?

Mal veya hizmet satışına karşılık fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, faturaları UBL TR formatında oluşturmasıyla birlikte, gönderenden alıcıya elektronik olarak iletilmesidir.

e-Fatura uygulaması, UBL TR standardında hazırlanan e-Faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete alınmıştır.

e-Fatura Mimarisi

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
Gönderilen veya alınan e-Faturalar bilgisayara indirilerek elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.

E-FATURA NEDİR
E-FATURA NEDİR

e-Faturanın Avantajları

Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.

Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.

Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur.

Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.

Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.

Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.

Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.

Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.

Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.

Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

Müşterinizin Yapması Gerekenler

e-Fatura Uygulamasına katılmak için www.efatura.gov.tr adresinden “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”,
Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi’nin imzalı aslı,
Başvuru formuna ve Mali Mühür taahhütnamesine şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın posta adresine gönderilir. e-Fatura uygulamasına geçiş yapan mükellefin fatura gönderip alabilmesi için özel entegratör firmasını Gelir İdaresi Başkanlığı’na dilekçe ile iletmelidir.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

e-Fatura Sistemine Erişim

e-Fatura sistemine erişim, e-Fatura uyumu bulunan AKINSOFT WOLVOX 8 programı ve AKINSOFT’un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet aracılığı ile sağlanmaktadır.

REFERANSLAR
REFERANSLAR

Leave a Reply